CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ PHẦN MỀM LẬP DỰ ÁN GXD
Phát triển và duy trì bởi Công ty CP Giá Xây Dựng (gọi tắt là GXD)
Địa chỉ: 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

# PHÁP LUẬT VỀ NHÀ Ở

# QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI

# QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

# QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, THẾ CHẤP TÀI SẢN LÀ NHÀ Ở

# THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ Ở

# XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở

# QUY ĐỊNH VỀ NHÀ CHUNG CƯ, NHÀ CAO TẦNG, NHÀ Ở CÔNG VỤ

# QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ, BẢNG GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở

Last Updated: 6/27/2024, 10:23:58 AM