CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ PHẦN MỀM LẬP DỰ ÁN GXD
Phát triển và duy trì bởi Công ty CP Giá Xây Dựng (gọi tắt là GXD)
Địa chỉ: 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

# I. VĂN BẢN PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ QUY HOẠCH

# II. TRANG WEB TRA CỨU THÔNG TIN QUY HOẠCH

STT

Tên Tỉnh/
Thành phố

Link tra cứu

Ghi chú
1 Bến Tre http://14.241.168.193:81 (opens new window) Miễn phí
2 Bình Phước https://gis.binhphuoc.gov.vn/quy-hoach-xd (opens new window) Miễn phí
https://gis.binhphuoc.gov.vn (opens new window) Miễn phí
https://gis.binhphuoc.gov.vn/thong-tin-quy-hoach (opens new window) Miễn phí
3 Thanh Hóa http://gis.thanhhoacpi.vn/gexplorer.aspx (opens new window) Miễn phí
4 Quảng Nam http://gis.tnmtquangnam.gov.vn Miễn phí
5 Tây Ninh http://ilis.tayninh.gov.vn (opens new window) Miễn phí
6 Bình Dương http://qhkhsdd.binhduong.gov.vn/auth (opens new window) Miễn phí
7 Hà Nội https://quyhoach.hanoi.vn (opens new window) Miễn phí
https://data.govone.vn/DatDai (opens new window) Miễn phí
8 Bắc Ninh http://sxd.gis.bacninh.gov.vn (opens new window) Miễn phí
9 Bà Rịa Vũng Tàu http://ungdung-sotnmt.
baria-vungtau.gov.vn/datdai (opens new window)
Miễn phí
https://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/
pTinTucDetail.aspx?fid=13009 (opens new window)
Miễn phí
10 Quảng Bình https://csdl.quangbinh.gov.vn (opens new window) Miễn phí
11 Thái Bình https://csdl.thaibinh.gov.vn (opens new window) Miễn phí
http://quyhoach.thaibinh.gov.vn (opens new window) Miễn phí
12 Lạng Sơn https://datdai.langson.gov.vn (opens new window) Miễn phí
13 Bắc Giang https://gis.bacgiang.gov.vn/quyhoachv4.aspx?orgcode=bacgiangcsdl (opens new window) Miễn phí
14 Cần Thơ https://gis.cantho.gov.vn (opens new window) Miễn phí
15 DakNong https://gis.daknong.gov.vn (opens new window) Miễn phí
16 Khánh Hòa https://gis.khanhhoa.gov.vn (opens new window) Miễn phí
17 Đồng Nai https://apps.apple.com/vn/app/dnailis/id1072008691?l=vi (opens new window) Miễn phí
18 Lâm Đồng https://quyhoach.baoloctructuyen.vn (opens new window) Miễn phí
19 Tiền Giang https://tiengianglis.vbgis.vn/ban-do (opens new window) Miễn phí
20 Đà Nẵng https://ttdd.tnmt.danang.gov.vn (opens new window) Miễn phí
21 Ninh Thuận https://ttqh.ninhthuan.gov.vn (opens new window) Miễn phí
22 Thừa Thiên Huế https://ttqh.thuathienhue.gov.vn (opens new window) Miễn phí
23 Cà Mau https://ilis.camau.gov.vn (opens new window) Miễn phí
24 TP HCM https://thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn (opens new window) Miễn phí
25 MEEYMAP https://meeymap.com (opens new window) Miễn phí
26 GULAND https://guland.vn/soi-quy-hoach (opens new window) Miễn phí
27 REMAPS https://remaps.vn (opens new window) Miễn phí
28 ESTATEMANNER https://estatemanner.com (opens new window) Trả phí
29 Hệ thống thông tin Quy hoạch, Bộ Kế hoạch đầu tư https://quyhoachquocgia.mpi.gov.vn (opens new window) Miễn phí

Ghi chú: Các bạn báo lỗi hoặc các tổ chức, cá nhân muốn đăng tải website lên danh mục trên mời liên hệ qua email tới địa chỉ theanh@gxd.vn hoặc nhắn tin vào địa chỉ facebook.com/tstheanh (opens new window)

Last Updated: 4/8/2024, 8:23:05 AM