CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ PHẦN MỀM LẬP DỰ ÁN GXD
Phát triển và duy trì bởi Công ty CP Giá Xây Dựng (gọi tắt là GXD)
Địa chỉ: 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Các chuyên gia am hiểu chuyên môn dự án đầu tư xây dựng của GXD liên tục cập nhật giúp bạn đọc thuận tiện tra cứu phục vụ công việc. Có thể bạn cần Ctrl + F5 để có cập nhật mới nhất, bấm Ctrl + F để tìm kiếm nhanh.

# QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI

# QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

# QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, THẾ CHẤP TÀI SẢN LÀ NHÀ Ở

# THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ Ở

# XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở

# QUY ĐỊNH VỀ NHÀ CHUNG CƯ, NHÀ CAO TẦNG, NHÀ Ở CÔNG VỤ

# QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ, BẢNG GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở

# QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở THƯƠNG MẠI

Last Updated: 6/27/2024, 10:23:58 AM